Brand governance – czym jest?

Zarządzanie marką to system zasad i procesów zapewniających, że tożsamość i realizacja marki są konsekwentnie stosowane. W uproszczeniu, zarządzanie marką odnosi się do zbioru zasad, procesów korporacyjnych i oczekiwań konsumentów, które określają sposób zarządzania marką na wszystkich poziomach. Poniżej opisano to bardziej szczegółowo:

Techniczne zarządzanie marką Opisuje zasady, których wszystkie jednostki biznesowe muszą przestrzegać przy wdrażaniu marki (np. czcionka, kolory, fotografia) oraz zapewnienie, że te standardy są konsekwentnie przestrzegane w całej organizacji. Określa, w jaki sposób marka jest wykorzystywana przez sprzedaż, marketing i kanały komunikacji (np. strony internetowe, materiały sprzedażowe, media społecznościowe). Można to dalej podzielić na dwie kategorie: Technical Brand Governance Rules – Zatwierdzona lista kroków/zasad wymaganych do używania marki Technical Brand Governance Usage – Wdrożenie tych zasad w całym biznesie.

Usage Brand Governance opisuje, w jaki sposób marka powinna być prezentowana w sytuacjach online i offline, aby zachować spójność. Określa, kto może używać określonych systemów i aplikacji biznesowych (np. CRM) w jakim celu i z jakimi materiałami (np. szablonami). Może również zawierać wytyczne dotyczące wykorzystania niemarkowych materiałów, które zostały opracowane do konkretnych celów (np. wewnętrzne prezentacje). Więcej artykułów na podobne tematy znajdziesz na stronie https://teamowi.pl/