Jak przebiegają profesjonalne kontrole i naprawy przydomowych oczyszczalni ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to często wybierane urządzenie, które pozwala na pozbywanie się zanieczyszczeń komunalnych w sposób szybki, ekologiczny i tani. Jednak nawet najbardziej funkcjonalna i najlepiej skonfigurowana jednostka potrzebuje okresowej kontroli. Sprawdźmy zatem, jak przebiega taki proces.

Kiedy musimy dokonać kontroli działania przydomowej oczyszczalni ścieków?

Zaleca się, aby rok po instalacji szamba ekologicznego przeprowadzić jego pierwszą kontrolę. Inter Progress oferuje pierwszy serwis przydomowych oczyszczalni ścieków zupełnie za darmo dla swoich klientów. Następnie co roku szambo ekologiczne powinno być sprawdzane w taki sam sposób pod kątem ewentualnych problemów i koniecznych zmian w cyklu pracy.

Gwarancja

Warto także nadmienić, że wszelkie usługi i elementy konstrukcyjne z Inter Progress objęte są gwarancją. Dlatego też jeśli działania serwisowe będą konieczne wcześniej niż przed planowaną rutynową kontrolą, odbędą się za darmo.

Na co można liczyć w ramach rutynowej kontroli i serwisu?

Rutynowy serwis przydomowej oczyszczalni ścieków obejmuje przede wszystkim sprawdzanie działania jednostki sterującej oraz parametrów pracy urządzenia. Jeśli jest to wymagane, są one optymalizowane pod kątem zapotrzebowania.

Oprócz tego odbywa się rutynowa kontrola wszystkich elementów pracujących, czyli zbiornika, rur, dyfuzorów i elektrozaworów. Są one sprawdzane pod kątem szczelności i drożności oraz istnienie ewentualnych osadów, zwłaszcza w głównym zbiorniku. Następuje także przepłukiwanie układu specjalnym roztworem drenażowym, aby uzyskać pełnię możliwości szamba ekologicznego.