Msza Święta

Typowa msza około godziny i składa się z kilku części. Pierwsza część to obrzędy wprowadzające, które obejmują modlitwę wstępną, czytania z Pisma Świętego i Ewangelię. Po tym następuje Liturgia Eucharystii, podczas której konsekruje się chleb i wino. Chleb i wino zamieniają się w Ciało i Krew Chrystusa. Wierni mogą przyjąć Komunię Świętą. Podczas Komunii Świętej wierni mogą usłyszeć homilię kaznodziei. Homilia jest krótkim wykładem na temat czytanego fragmentu Pisma Świętego lub Ewangelii. Po Liturgii Eucharystii następuje część uwielbienia, podczas której wierni mogą się modlić i adorować Jezusa. Msza Święta kończy się błogosławieństwem i pożegnaniem.

Naczynia liturgiczne służą do celebrowania Eucharystii. Do celebracji Eucharystii potrzebny jest chleb i wino, które zostaną przeznaczone na Komunię Świętą. Do konsekrowania chleba i wina potrzebny jest kielich i patena. Kielich to naczynie, w którym znajduje się wino, a patena to naczynie, w którym znajduje się chleb. Komunia Święta jest spożywana ze specjalnego naczynia. Wierni spożywają chleb i wino z tego samego naczynia.

Na koniec mszy świętej celebrans może udzielić błogosławieństwa lub pożegnania. Błogosławieństwo to słowa, które wypowiada się w intencji wiernych. Pożegnanie to słowa, które wypowiada się na rozstanie. Słowa błogosławieństwa i pożegnania mogą być wypowiedziane przez kapłana, diakona lub innego duchownego.